Гідродинамічна обробка води

з метою зменшення мікробіологічних забруднень та запобігання переродженню організмів в технічній та технологічній воді.

У зв´язку з поступовим зменшенням запасів чистої питної води, подекуди аж до цілковитого їх зникнення, дедалі гостріше повстає проблема збереження її чистоти. На сьогоднішній день всі усвідомлюють те, що вода є найдорогоціннішим продуктом у світі і навіть незначне штучне забруднення (як хімічного, так і фізичного походження) має великі негативні наслідки для екологічної рівноваги води та природи в цілому. Саме тому питання збереження ресурсів "чистої води" та відповідальне поводження з ними мусить мати високий пріоритет у суспільстві.

Це є вагомою підставою для пошуку
  • екологічних
  • ефективних
  • та економічно раціональних
    шляхів очищення забрудненої та перевантаженої мікроорганізмами води з ціллю її подальшого використання. Система AQUA HP-SYSTEM відкриває новий інноваційний шлях до зменшення мікробіологічних забруднень та запобігання переродженню організмів. Розвиток гідродинамічної технології базувався на послідовному використанню та практичному втіленню знань про специфічні фізико-хімічні властивості води.


  • Aqua HP-System Typ K1